Member's Login

Forgot login? Please contact us and we will send it to your email

Members Online

None

Nyheter

 • 200 årsminnet av James Parkinsons "An Essay on the Shaking Palsy" uppmärksammas genom det MDS-sponsrade mötet på Royal Society i London den 10 - 11 mars 2017. Program/anmälan. • Köpenhamn 24 - 25 mars 2017, 17th Scandinavian meeting "From Diagnosis to Management of Parkinson's disease". Program/anmälan•  ScandMODIS annual meeting 24 mars, Köpenhamn, program.Inbjudan för Parkinsonteam 9-10 nov, Aronsborg, prel program.