Member's Login

Forgot login? Please contact us and we will send it to your email

Members Online

None

Om SWEMODIS

Vad är SWEMODIS?

The Swedish Movement Disorder Society (SWEMODIS) är en ideell förening som har målsättningen att öka intresset för Parkinsons sjukdom och andra rörelsesjukdomar samt att förbättra möjligheterna till forskning, klinisk behandling och utbildning av forskare och läkare. Ett huvudintresse är att stimulera kontakter mellan teoretisk (preklinisk) och klinisk forskning för ett snabbare överförande av forskningsresultat till kliniska behandlingsmöjligheter.

Föreningen bildades 1995. Initiativtagare var, bland andra, professorerna Arvid Carlsson, Urban Ungerstedt och Göran Steg. Föreningen är associerad till den internationella föreningen The Movement Disorder Society och ”broderorganisation” till Vårdföreningen ”Movement Disorders”.

Vad gör SWEMODIS?

SWEMODIS organiserar nationella och internationella vetenskapliga möten. Föreningen är också ett rådgivande organ vad det gäller behandlingen av Parkinsons sjukdom.