Member's Login

Forgot login? Please contact us and we will send it to your email

Members Online

None

Styrelsen

 

Ordförande:

Prof Håkan Widner

Vice ordförande:

Prof Per Svenningsson

Sekreterare:

Prof Per Odin

Skattmästare:

Dr Sven Pålhagen

Övriga ledamöter:

Doc Gesine Paul Visse

 

Dr Göran Lind

 

Doc Filip Bergquist

 

Doc Nil Dizdar

 

Doc Dag Nyholm

 

Dr Karin Gunnarsson

 

Dr Linda Eriksson

  Dr Radu Constantinescu

 

Dr Caroline Marktorp

 

Prof Johan Lökk

 

Dr Anders Johansson

 Adjungerade ledamöter:

Prof Sten-Magnus Aquilonius

 

Prof Kjell Fuxe

 

Doc Stig Rehncrona

 Hedersmedelmmar:

 Prof Arvid Carlsson

 

 

 Prof Olle Lindvall