Member's Login

Forgot login? Please contact us and we will send it to your email

Members Online

None

Styrelsen

 

Ordförande:

Prof Håkan Widner

Vice ordförande:

Dr Jan Linder

Sekreterare:

Doc Filip Bergquist

Skattmästare:

Dr Sven Pålhagen

Övriga ledamöter:

Prof Angela Cenci Nilsson

 

Dr Göran Lind

 

Prof Per Svenningsson

 

Doc Nil Dizdar

 

Doc Björn Holmberg

 

Doc Ann Marie Janson Lang

 

Doc Dag Nyholm

  Prof Per Odin

 

 

 Adjungerade ledamöter:

Prof Sten-Magnus Aquilonius

 

Prof Kjell Fuxe

 

Prof Johan Lökk

 

Doc Stig Rehncrona

 Hedersmedelmmar:

Prof Arvid Carlsson

 

 Prof Olle Lindvall