Dokument

Dokument

Svenska riktlinjer för utredning och behandling av Parkinsons sjukdom,
av SweMODIS, # 7 uppdaterad 2014
Ladda ner pdf

Svenska riktlinjer för utredning och behandling av tremortillstånd,
av SweMODIS, # 1 uppdaterad 2015
Ladda ner pdf

Terapimöjligheter för Parkinsons sjukdom i avancerad fas
av ScandMODIS, 2015
Ladda ner pdf

Apomorphine treatment in patients with Parkinson’s disease,
konsensus kring apomorfinbehandling, ScandModis, april 2014

Ladda ner pdf

DBS treatment in patients with Parkinson’s disease,
konsensus kring DBS-behandling, ScandModis, april 2015

 Ladda ner pdf


Treatment with Levodopa/Carbidopa Gel (Duodopa) in patients with Parkinson’s disease,
konsensus kring Duodopa-behandling, ScandModis, juni 2014
Ladda ner pdf

Minnesanteckningar SweMODIS styrelsemöten

Minnesanteckningar 20180126-27

Besöksblankett för Nationella Parkinsonpatientregistret,
att skriva ut, 2013

Ladda ner pdf

Tidigare publicerade nyhetsbrev ”Nytt om Parkinsonguiden”;

Första kvartalet 2014, pdf

Andra kvartalet 2014, pdf

Tredje kvartalet 2014, pdf

Första kvartalet 2015, pdf