Välkommen till SWEMODIS

Swedish Movement Disorder Society (SWEMODIS) är en ideell förening som verkar för att stimulera intresset för Parkinsons sjukdom och andra rörelsesjukdomar, med syfte att förbättra möjligheterna för forskning, behandling och utbildning av både forskare och kliniskt verksamma personer.


Nyheter

• Nästa MDS International Congress kommer att äga rum i Philadelphia, USA, 27 september-1 oktober, 2024.

SWEMODIS 7th Annual meeting on Parkinson’s disease and Movement Disorders kommer att hållas på Nya Karolinska sjukhuset i Stockholm, 7-8 november 2024. Kontakta SWEMODIS koordinator för att få inbjudan till mötet. 

• Svenska Parkinsonakademiens populära 2-dagarsutbildning kommer att gå av stapeln den 28-29 november 2024. Kursen ges i Lund och riktar sig till hela Parkinsonteamet. Temat för årets kurs är Parkinsons sjukdom under komplikationsfasen.

• Föreläsningarna från höstens möte ”Unmet needs in Parkinson’s disease and Atypical Parkinsonism: Knowing the Unknown” finns nu publicerade på SweMODIS medlemssida. Mötet hölls den 1-2 september 2023 i Lund och var ett satellit-möte till MDS-kongressen i Köpenhamn.