Välkommen till SWEMODIS

Gruppsfoto

Swedish Movement Disorder Society (SweMODIS) är en ideell förening som verkar för att stimulera intresset för Parkinsons sjukdom och andra rörelsesjukdomar, med syfte att förbättra möjligheterna för forskning, behandling och utbildning av både forskare och kliniskt verksamma personer.


Nyheter

* Swemodis årliga möte kring Parkinsons sjukdom och andra movement disorders äger rum 11 – 12 nov 2021 på Marriot Stockholm (flyttat från Aronsborg). Program finner du här. Mötet riktar sig till svenska neurologer, geriatriker (inkl ST-läkare) och Parkinsonsköterskor.

* Årets Olivecrona Symposium ”Ethics and serendipity in functional neurosurgery” äger rum den 3 december kl 08.00 – 16.00. Plats: Karolinska universitetssjukhuset, Solna (Rolf Luft Auditorium) samt via webb-länk. Mer info och anmälan, se olivecrona.eu. Prel program.

* Virtuellt möte för vårdpersonal ”Non-motor symptoms in Parkinson’s disease and atypical Parkinsonism: Knowing the unknown”, 15 – 17 september 2021, program (översiktligt resp detaljerat). Mötet sändes från Lund. Mötet var ett satellitmöte till MDS virtual Congress 17 – 22 sep. Den 1’a november flyttas inspelningen till Swemodis medlemssidor.

* Den 22 – 23 april 2022 äger det 20’de Scandinavian meeting rum. Mötet är på Hotel Scandic St Olavs Plass, Olslo. Prel program här.