Välkommen till SWEMODIS

Gruppsfoto

Swedish Movement Disorder Society (SweMODIS) är en ideell förening som verkar för att stimulera intresset för Parkinsons sjukdom och andra rörelsesjukdomar, med syfte att förbättra möjligheterna för forskning, behandling och utbildning av både forskare och kliniskt verksamma personer.


Nyheter

* Swemodis årliga möte äger rum den 10 – 11 november 2022. Program och anmälan här.

*  VfMDs 5:e fördjupningsmöte äger rum den 8 – 9 september 2022 (ursprungligen 24 – 25 mars 2022). Program och anmälan finner du här. Sista dag för anmälan är 9 juli.

* Mötet för DBS-team i Lund planeras äga rum den 6 – 7 oktober 2022 (ursprungligen 7 – 8 april). Mer info kommer.

* Nu är den 9’e upplagan av ”Svenska riktlinjer för utredning och behandling av Parkinsons sjukdom” klar (mars 2022). Ni finner dem uppe till höger på denna sidan.

* Uppdaterade foldern ”Terapimöjligheter för Parkinsons sjukdom i avancerad fas” är nu tyckt och distribuerad till beställare (9 dec 2021)! PDF-version finns här.