Välkommen till SWEMODIS

Gruppsfoto

Swedish Movement Disorder Society (SweMODIS) är en ideell förening som verkar för att stimulera intresset för Parkinsons sjukdom och andra rörelsesjukdomar, med syfte att förbättra möjligheterna för forskning, behandling och utbildning av både forskare och kliniskt verksamma personer.


Nyheter

* 12th German-Scandinavian meeting äger rum den 9 – 12 mars 2023. Program här.

* Kommande Scandinavian meeting äger rum den 21 – 22 april 2023 på Clarion Sign Hotel, Stockholm. Program här. Mötet vänder sig till läkare som arbetar med Parkinson. Kontakta Swemodis om du vill ha inbjudan.

* Den 13 – 16 maj 2023 äger IAPRD rum i Chicago. För mer info om registrering (early bird 31/3) se länk.

* Vi upprepar succén med Non-motorsatellitmöte. Det äger rum i direkt anslutning till MDS-mötet i Köpenhamn, den 1 – 2 september 2023 i Lund. Prel program här.

* Registrering till ESSFN kongress för funktionell neurokirurgi (27 – 30 sep 2023 i Stockholm) är nu öppen. För mer info, se länk.

* Nu är den 9’e upplagan av ”Svenska riktlinjer för utredning och behandling av Parkinsons sjukdom” klar (mars 2022). Ni finner dem uppe till höger på denna sidan.