Välkommen till SweMODIS

Swedish Movement Disorder Society (SweMODIS) är en ideell förening som verkar för att stimulera intresset för Parkinsons sjukdom och andra rörelsesjukdomar, med syfte att förbättra möjligheterna för forskning, behandling och utbildning av både forskare och kliniskt verksamma personer.


Nyheter

• ScandMODIS genomför åter en Movement Disorder Specialist-utbildning 2024-2027. Utbildningen riktar sig till nyblivna och blivande specialister i Neurologi/Geriatrik. Skicka din ansökan senast 30 april till SweMODIS sekretariat. Sprid gärna inbjudan och ytterligare information om kursens upplägg till möjliga kandidater.

• Föreläsningarna från höstens möte ”Unmet needs in Parkinson’s disease and Atypical Parkinsonism: Knowing the Unknown” finns nu publicerade på SweMODIS medlemssida. Mötet hölls den 1-2 september 2023 i Lund och var ett satellit-möte till MDS-kongressen i Köpenhamn.

• SweMODIS har det stora nöjet att välkomna alla intresserade, neurologer och annan vårdpersonal, till det andra mötet om infusionsbehandlingar av Parkinsons sjukdom i fluktuationsfas i Göteborg. Mötet har fått ett nytt datum 14-15 mars 2024. Det blir ett utbildande och nätverksfrämjande möte som syftar till att ytterligare förbättra behandlingen av Parkinsons sjukdom i fluktuationsfas. Särskilt ser vi fram emot att dela erfarenheter av subkutan levodopabehandling. Vik dagarna och sök ledigt för att vara med! Anmäl dig senast den 1 mars 2024. Använd nyckel pt24. Antal platser är begränsat. Program finns här

• Meeting of the MDS Non motor symptoms study group kommer att hållas i samband med 13th International Movement Disorder Teaching Course. Mötet kommer att hållas på Hotel Alpin, Poiana Brasov, Rumänien, den 14-16 mars, 2024. Mer information kommer senare. Sidan för anmälningar har ännu inte öppnats.

• Scandinavian Meeting 2024 äger rum i Helsingfors, Finland, 26-27 april 2024. Programmet riktar sig främst till de som regelbundet arbetar med Parkinsons sjukdom och andra rörelsesjukdomar (neurologer, geriatriker, Parkinsonsköterskor) och de som forskar inom området. Anmälan sker via personliga inbjudningar som mailas ut. Vid frågor, kontakta organisatör Tiziana Saraceno.

• Årets Neurologivecka kommer att hållas i Halmstad 13-27 maj 2024 och anordnas av Svenska Neurologföreningen. SweMODIS står för programmet under förmiddagen den första dagen. Early bird-anmälan är möjlig till 28 februari.

• World Congress on Parkinson’s disease and related disorders (IAPRD) äger rum i Lissabon, 19-22 maj 2024. Deadline för att skicka in abstract till konferensen är den 28 januari. Deadline för early-bird registrering är den 31 mars.

• Nästa MDS International Congress kommer att äga rum i Philadelphia, USA, 27 september-1 oktober, 2024.

• Svenska Parkinsonakademiens populära 2-dagarsutbildning kommer att gå av stapeln den 28-29 november 2024. Kursen ges i Lund och riktar sig till hela Parkinsonteamet. Temat för årets kurs är Parkinsons sjukdom under komplikationsfasen.