Välkommen till SWEMODIS

Gruppsfoto

Swedish Movement Disorder Society (SweMODIS) är en ideell förening som verkar för att stimulera intresset för Parkinsons sjukdom och andra rörelsesjukdomar, med syfte att förbättra möjligheterna för forskning, behandling och utbildning av både forskare och kliniskt verksamma personer.


Nyheter

Uppdaterade foldern ”Terapimöjligheter för Parkinsons sjukdom i avancerad fas” är nu i tyck! PDF-version finns här.

* Årets Olivecrona Symposium ”Ethics and serendipity in functional neurosurgery” med prof Marwan Hariz äger rum den 3 december kl 09.00 – 16.00. Plats: Karolinska universitetssjukhuset, Solna (Rolf Luft Auditorium) samt via webb-länk. Mer info och anmälan, se olivecrona.eu.

* Den 7 – 8 april 2022 äger mötet för DBS-team rum i Lund. Mer info kommer.

* Den 22 – 23 april 2022 äger det 20’de Scandinavian meeting rum. Mötet är på Hotel Scandic St Olavs Plass, Olslo. Prel program här.

* Datum för Swemodis nästa årliga möte är nu bestämt – det kommer äga rum den 10 – 11 november 2022. Mer info kommer.