Välkommen till SWEMODIS

Gruppsfoto

Swedish Movement Disorder Society (SweMODIS) är en ideell förening som verkar för att stimulera intresset för Parkinsons sjukdom och andra rörelsesjukdomar, med syfte att förbättra möjligheterna för forskning, behandling och utbildning av både forskare och kliniskt verksamma personer.


Nyheter

* Virtuellt eller hybridmöte ”Non-motor symptoms in Parkinson’s disease and atypical Parkinsonism: Knowing the unknown”, 16 – 17 september 2021, Program. Mötet sänds från Lund. Satellitmöte till MDS virtual Congress 17 – 22 sep. Anmälningslänk kommer finnas här när registreringen öppnar (juni 2021).

* Swemodis årliga möte kring Parkinsons sjukdom och andra movement disorders äger rum 11 – 12 nov 2021 på Aronsborg. Program finner du här. Mötet riktar sig till svenska neurologer, geriatriker (inkl ST-läkare) och Parkinsonsköterskor.

* Den 22 – 23 april 2022 äger det 20’de Scandinavian meeting rum. Mötet är på Hotel Scandic Holmenkollen, Olslo. Prel program här.