Om SWEMODIS

Vad är SWEMODIS?

Swedish Movement Disorder Society (SWEMODIS) är en ideell förening som har målsättningen att öka intresset för Parkinsons sjukdom och andra rörelsesjukdomar samt att förbättra möjligheterna till forskning, klinisk behandling och utbildning av forskare och läkare. Ett huvudintresse är att stimulera kontakter mellan teoretisk (preklinisk) och klinisk forskning för ett snabbare överförande av forskningsresultat till kliniska behandlingsmöjligheter.

Föreningen bildades 1995. Initiativtagare var, bland andra, professorerna Sten-Magnus Aquilonius, Arvid Carlsson, Kjell Fuxe, Bo Johnels, Olle Lindvall, Per Odin, Göran Steg, Urban Ungerstedt samt Docent Sven Pålhagen. Föreningen är associerad till den internationella föreningen International Parkinson and  Movement Disorder Society (MDS) och ”broderorganisation” till Vårdföreningen Movement Disorders.

SWEMODIS ingår vidare i den skandinaviska movement disorder organisationen ScandMODIS.

Vad gör SWEMODIS?

SWEMODIS organiserar nationella och internationella vetenskapliga möten. Föreningen är också ett rådgivande organ vad det gäller behandlingen av Parkinsons sjukdom.

SWEMODIS är också ansvarigt för Svenska Parkinsonpatientregistret ParkREG (NeuroReg). SWEMODIS är moderorganisation för det svenska Parkinsonforskningsnätverket SWEPAR.