Bli medlem

Vem kan bli medlem?

SWEMODIS har olika typer av medlemskap:

Ordinarie medlemskap: Person som genom sin professionella verksamhet visar ett dokumenterat intresse för sällskapets syfte kan antas som ordinarie medlem av SweMODIS. Kostnaden är 200 kr/år. Endast ordinarie medlemmar har tillgång till den lösenordsskyddade delen av SWEMODIS och ScandMODIS hemsidor.

Livstidsmedlemskap: Personer som idag har livstidsmedlemskap får sitt medlemskap omvandlat till stödmedlemskap (utan årsavgift). Vill medlem vara ordinarie medlem betalas årsavgiften (200 kr). Nya livstidsmedlemskap beviljas ej och kategorin fasas ut.

Stödmedlemskap: Företag/myndighet/organisation som önskar bli stödmedlem ansöker om detta hos styrelsen som godkänner medlemskap. Stödmedlemskap är för företag/myndighet/organisation förenat med en årlig avgift som fastställs av årsmötet (500 kr). Stödmedlem är välkommen att delta vid sällskapets årsmöte, men äger inte rösträtt. Stödmedlem får inte delta aktivt i utformande av sällskapets medicinska riktlinjer och policydokument.

Hedersmedlemskap: Person som idag är hedersmedlem fortsätter att vara hedersmedlem.

Medlemsavgiften betalas in på SWEMODIS bankgiro 5992-4282. Ange din e-postadress som du önskar kommunicera med SWEMODIS på i bankens meddelanderuta.

Ny användarregistrering
*Obligatoriskt fält