Styrelsen

Ordförande:Prof Per Svenningsson
Vice ordförande:Doc Filip Bergquist
2’e vice ordförandeProf Håkan Widner
Vetenskaplig sekreterare:Prof Per Odin
Skattmästare:Dr Anders Johansson
Övriga ledamöter:Dr Radu Constantinescu
Bitr Prof Nil Dizdar
Dr Linda Eriksson
Dr Karin Gunnarsson
Dr Anders Johansson
Dr Göran Lind
Prof Johan Lökk
Dr Caroline Marktorp
Doc Dag Nyholm
Prof Gesine Paul Visse
Doc Sven Pålhagen
 Adjungerade ledamöter:Prof Sten-Magnus Aquilonius
Prof Angela Cenci Nilsson
Prof Kjell Fuxe
Doc Stig Rehncrona
 Hedersmedlem:Prof Olle Lindvall

Jävsdeklarationer kan lämnas vid förfrågan.