Styrelsen

Ordförande:Prof Per Svenningsson
Vice ordförande:Prof Filip Bergquist
2’e vice ordförandeProf Håkan Widner
Vetenskaplig sekreterare:Prof Per Odin
Skattmästare:Dr Anders Johansson
Övriga ledamöter:Docent Radu Constantinescu
Bitr Prof Nil Dizdar
Dr Linda Eriksson
Dr Karin Gunnarsson
Dr Göran Lind
Prof Johan Lökk
Dr Caroline Marktorp
Prof Dag Nyholm
Prof Gesine Paul Visse
Docent Sven Pålhagen
 Adjungerade ledamöter:Prof Sten-Magnus Aquilonius
Prof Angela Cenci Nilsson
Prof Kjell Fuxe
Docent Stig Rehncrona
 Hedersmedlem:Prof Olle Lindvall
Prof Sten-Magnus Aquilonius

Jävsdeklarationer kan lämnas vid förfrågan.