Swedish Movement Disorder Society

Swedish Movement Disorder Society

Föreningsangelägenheter

<strong>Dessa sidor med dokument till vårdpersonal är bara tillgänglig för registrerade medlemmar.</strong>

   

Minnesanteckningar SweMODIS årsmöten

Årsmöte 2023: Minnesanteckningar, verksamhetsberättelse

Årsmöte 2022: Minnesanteckningar, verksamhetsberättelse

Årsmöte 2021: Minnesanteckningar, verksamhetsberättelse

Årsmöte 2020: Minnesanteckningar, verksamhetsberättelse

Årsmöte 2019: Minnesanteckningar, verksamhetsberättelse

Årsmöte 2018: Minnesanteckningar, verksamhetsberättelse

Årsmöte 2017: Minnesanteckningar, verksamhetsberättelse