Patientinformation

Parkinsonregistret, PER

Hur loggar man som PATIENT in i Parkinsonregistret (Patientens Egen Registrering, PER)?

Nu finns en uppdaterad version av Instruktionsfilmen Patientens Egen Registrering på sidan filmmaterial

Här finner du även en lathund för Parkinsonregistret (PER) som riktar sig till dig som är patient.

Nu finns två böcker skrivna för personer med Parkinsons sjukdom och deras anhöriga, ”Den litt større parkinsonboken”. De är skrivna av prof Espen Dietrichs, universitetet i Oslo, och är fritt tillgängliga, se nedan. Den ena riktar sig främst till nydiagnostiserade, den andra till de som haft sjukdomen ett tag. Böckerna är på norska.

Skriften ”Terapimöjligheter för Parkinsons sjukdom i avancerad fas” finner du här (uppdaterad version 2021).

 

Dokument för patienter om: