Patientinformation

Parkinsonregistret, PER

Hur loggar man som PATIENT in i Parkinsonregistret (Patientens Egen Registrering, PER)?
Nu finns en uppdaterad version av
Instruktionsfilmen Patientens Egen Registrering på sidan filmaterial

 

Nu finns två böcker skrivna för personer med Parkinsons sjukdom och deras anhöriga, ”Den litt større parkinsonboken”. De är skrivna av prof Espen Dietrichs, universitetet i Oslo, och är fritt tillgängliga, se nedan. Den ena riktar sig främst till nydiagnosticerade, den andra till de som haft sjukdomen ett tag. Böckerna är på norska.

 

Här finner du även en lathund för Parkinsonregistret (PER) som riktar sig till dig som är patient.

 

Skriften ”Terapimöjligheter för Parkinsons sjukdom i avancerad fas” finner du här (uppdaterad version 2021).

 

Dokument för patienter om:

Ataxi, ladda ner pdf

Botulinumtoxin, ladda ner pdf

DBS, ladda ner pdf

Dystoni, ladda ner pdf

Essentiell tremor, ladda ner pdf

Gång och freezing, ladda ner pdf

Hereditär ataxi, ladda ner pdf

Humörsymtom, ladda ner pdf

Huntingtons sjukdom, ladda ner pdf

Impulskontrollstörningar, ladda ner pdf

Infusionsbehandlingar Parkinsons sjukdom, ladda ner pdf

Kirurgiska behandlingar, ladda ner pdf

Kognitiva beteendestörningar, ladda ner pdf

Kortikobasal degeneration, ladda ner pdf

Multipel System Atrofi (MSA), ladda ner pdf

Ortostatisk hypotension, ladda ner pdf

Progressiv Supranukelär Pares (PSP), ladda ner pdf

Restless Legs Syndrome (RLS), ladda ner pdf

Sömnproblem, ladda ner pdf

Tics and Touresses Syndrom, ladda ner pdf

Träning för personer med Parkinsons sjukdom, ladda ner pdf